Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Trečiadienis, 18 gruodžio 2019 09:52

Išskaitų pagal du vykdomuosius raštus apskaičiavimas

Įvertinkite šį įrašą
(6 balsai)

 

Klausimas

CPK 754 straipsnyje nurodyta, kokia turi būti pagal antstolių vykdomuosius raštus pateiktų reikalavimų patenkinimo eilė. Taip pat nurodyta, kad jeigu išieškomos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, jie patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai. Tarkim, gavome 2 vykdomuosius raštus iš skirtingų antstolių su tos pačios eilės reikalavimais, pagal reikalavimus atskaitėme iš darbuotojo atlyginimo 30 proc. sumos antstoliams ir šią sumą paskirstėme kiekvienam antstoliui po lygiai. Ar teisingai pasielgėme? Ar turėtume atsižvelgti į išieškojimo sumas ir proporcingai pervesti daugiau tam antstoliui, kurio išieškoma suma didesnė, ir mažiau tam antstoliui, kurio suma mažesnė? Gal galite pateikti pavyzdį.

MERITS atsakymas

„Jeigu išieškotos sumos neužtenka visiems vienos eilės reikalavimams visiškai patenkinti, jie patenkinami proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai“ (Civilinio proceso kodekso 754 str. 5 d.).

Iš atlyginimo, neviršijančio Vyriausybės nustatytos MMA, atskaitoma:

„1) išieškant išlaikymą periodinėmis išmokomis, žalos, padarytos suluošinimu ar kitokiu sveikatos sužalojimu, taip pat maitintojo gyvybės atėmimu, atlyginimą – trisdešimt procentų, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas;

2) visų kitų rūšių išieškoms, jeigu kitaip nenustatyta pačiame vykdomajame rašte arba ko kita nenustato įstatymai ar teismas, – dvidešimt procentų;

3) pagal kelis vykdomuosius dokumentus – trisdešimt procentų“ (CPK 736 str. 1 d.).

„Iš darbo užmokesčio ir jam prilygintų išmokų bei davinių dalies, viršijančios Vyriausybės nustatytą MMA dydį, išskaitoma penkiasdešimt procentų, jeigu ko kita nenustato įstatymai ar teismas“ (CPK 736 str. 2 d.).

Klausime rašoma, kad įmonė gavo du vykdomuosius raštus iš skirtingų antstolių su tos pačios eilės reikalavimais. Įmonė turėtų apskaičiuoti iš darbuotojo atlyginimo išskaitomą sumą (30 proc. iš MMA dalies ir 50 proc. iš likusios dalies) ir šią sumą paskirstyti atsižvelgdama į vykdomuosiuose raštuose nurodytas išskaityti skolų sumas – „proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai“.

Atkreipsime dėmesį, kad „išskaitų iš skolininko darbo užmokesčio ir iš kitų jam prilygintų išmokų bei davinių dydis apskaičiuojamas imant pagrindu skolininkui išmokėti priskaičiuotas sumas, atskaičius iš jų mokesčius (privalomąsias įmokas)“ (CPK 735 str.).

Tarkime, kad darbuotojo darbo užmokestis pagal darbo sutartį yra 555 Eur, NPD jam netaikomas. Vykdomajame rašte A nurodyta suma yra 2 000 eurų, vykdomajame rašte B – 500 eurų. Antstoliams pervedamos sumos dydis galėtų būti apskaičiuojamas taip:

1) iš sumos, ne didesnės kaip MMA, išskaitoma 30 proc. lėšų:

555 (MMA) × 39,5 proc. (20 proc. GPM ir 19,5 proc. „Sodros“ įmokų) = 219,23 Eur;
555 – 219,23 = 335,77 Eur;
335,77 × 30 proc. = 100,73 Eur;

2) 100,73 Eur sumą reikia paskirstyti proporcingai kiekvienam išieškotojui priklausančiai sumai. Iš viso antstoliams tenkanti suma yra 2 500 Eur (2 000 (80 proc.) + 500 (20 proc.).

Pagal vykdomąjį raštą A reikėtų pervesti 80 proc. apskaičiuotos sumos – 80,58 Eur (100,73 × 80 proc.).

Pagal vykdomąjį raštą B reikėtų pervesti 20 proc. apskaičiuotos sumos – 20,15 Eur (100,73 × 20 proc.).

Šaltinis: www.mokesciu-sufleris.lt

Skaityti 10814 kartai