Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Trečiadienis, 25 kovo 2020 15:08

COVID-19: naujos paramos verslui priemonės

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)
Kol kas verslui yra siūlomos tos pačios priemonės, kurios galiojo jau kurį laiką iki COVID-19 sukeltos krizės. Šiuo metu ruošiamos naujos priemonės, kuriomis verslas galės pasinaudoti artimiausiu metu.

Pateikiama trumpa informacija apie galiojančias „Invega“ siūlomas ekonomines priemones verslui:

 • Didelėms įmonėms (ne mažiau kaip 250 darbuotojų) skirtos priemonės:
  • Garantija. Iki 80% paskolos dydžio, bet ne daugiau kaip 1 500 000 Eur „Invegos“ garantija gali būti suteikta tiek už investicinę, tiek apyvartinę paskolą. Dėl šios garantijos į „Invegą“ kreipiasi finansų įstaiga, kuri ketina suteikti finansavimą;
  • Palūkanų kompensavimas. Dalinis palūkanų kompensavimas pramonės įmonėms efektyvumui didinti skirtas kompensuoti palūkanas už paskolas ir lizingą, skirtą įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinančioms didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti. Kompensuojama iki 100% mokėtinų palūkanų už ne ilgesnį kaip 60 mėn. terminą.
 • Smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) skirtų priemonių sąrašas yra ženkliai platesnis:
  • Garantijos. SVV, kuri veikia ne ilgiau kaip 3 metus, gali prašyti gauti „Invegos“ garantiją, kuri užtikrintų iki 80% suteikiamo finansavimo tiek investicinėms paskoloms, tiek apyvartiniam kapitalui ar kredito linijoms, tačiau ne daugiau kaip 750 000 Eur. Jei SVV veikia ilgiau kaip 3 metus – iki 1 500 000 Eur (garantija užtikrina iki 80% suteikto finansavimo).
  • Palūkanų kompensavimas. SVV yra kompensuojama nuo 50 iki 100 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų. Palūkanos yra kompensuojamos SVV, kurie gavo investicinę paskolą ar sudarė finansinės nuomos (lizingo) sandorį arba gavo apyvartinę paskolą, atitinkančią priemonės sąlygas. 
 • Paskolos:
  • „Verslumo skatinimo fondas 2014-2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (VSF2) skirtas fiziniams asmenims arba labai mažoms ir mažoms įmonėms, kurie nori pradėti verslą arba kurie veikia trumpiau nei 1 metus. Šiuo atveju paskola gali būti suteikiama iki 25 000 Eur, taikant lengvatinę palūkanų normą – 3 mėn. EURIBOR (tik 10 proc. paskolos daliai) + iki 3 proc. pastovi palūkanų dalis (kredito unijos marža). Paskolas teikia kredito unijos, joms atstovauja Lietuvos centrinė kredito unija. Taip pat, pasinaudojus šia paskola, galima kreiptis į „Invegą“ dėl dalies (50-75 proc.) darbo užmokesčio kompensacijos pagal priemonę „Subsidijos verslo pradžiai“.
  • „Atviras kreditų fondas 2“ (AKF2) – ši priemonė galėtų pravesti SVV, kuri norėtų pradėti naują veiklą arba jau stiprinti ar plėsti egzistuojančią veiklą. Šios priemonės esmė – lengvatinis kreditas, už kurį gali būti skaičiuojama ne didesnė kaip 3% marža (EURIBOR+0,1% plius marža iki 3%). Paskolos verslo pradžiai ir plėtrai, vienas kreditas gali siekti 600 000 Eur. Maksimalus paskolos dydis gali būti didinamas atsižvelgiant į paskolai skiriamą banko nuosavų lėšų procentą. Papildomai galima gauti „Invegos“ garantiją ir susigrąžinti dalį sumokėtų palūkanų;
  • Pasidalytos rizikos paskolos – ši priemonė taip skirta sumažinti SVV finansavimo kainą. Finansavimas teikiamas 45/55 ES ir privačių lėšų (t.y. finansų įstaigos) pasidalinimo proporcija. Tai reiškia, kad 45% finansavimo dalis yra skolinama nemokamai (0 % metinių palūkanų), o 55% finansavimo daliai (ją suteikia bankas, su kuriuo SVV pasirašo finansavimo sutartį) taikomos rinkos sąlygas atitinkančios metinės palūkanos. Maksimalus vienos paskolos dydis SVV subjektui – 4 mln. Eur. Papildomai galima gauti „Invegos“ garantiją ir susigrąžinti dalį sumokėtų palūkanų.
  • Sutelktinės paskolos „Avietė“ – ši priemonė skirta tiek investicijoms, tiek apyvartiniam kapitalui finansuoti, išskyrus finansinių įsipareigojimų refinansavimą, finansinę veiklą ir gyvenamosios paskirties nekilnojamąjį turtą. Šios priemonės pagrindu SVV gali kreiptis dėl finansavimo suteikimo per „FinBee Verslui“ paskolų platformą. Šia priemone finansuojama iki 40% suteiktos paskolos sumos (ne daugiau kaip 10 000 Eur), likusią dalį finansavimo suteikia per platformą skolinantys fiziniai ar juridiniai asmenys. Papildomai galima susigrąžinti dalį sumokėtų palūkanų.
Atkreipiame dėmesnį, kad kiekvienai iš aukščiau nurodytų priemonių taikomi atskiri reikalavimai, išimtys ir subjektai, kurie negali dalyvauti atitinkamoje programoje. Siekiant išsiaiškinti, kuri priemonė geriausia tinka jūsų verslui, būtina išanalizuoti įvertinti visas aplinkybes individualiai. Detalesnė informacija apie visas Invegos siūlomas priemones pateikiama www.invega.lt 
 
Šaltinis www.ellex.lt
Skaityti 2033 kartai