Sprendimas tavo verslui !
Leidiniai / Dokumentų šablonai

Trečiadienis, 06 lapkričio 2019 08:29

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalios nauji mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminai

Įvertinkite šį įrašą
(0 balsai)

 

MAĮ 68 str. pakeitimu, atsižvelgiant į kitų užsienio valstybių mokesčių administratorių praktiką, bendrasis mokesčių apskaičiavimo ir perskaičiavimo senaties terminas sutrumpinamas nuo einamųjų metų ir 5 praėjusių kalendorinių metų iki einamųjų metų ir 3 praėjusių kalendorinių metų.

Einamieji ir praėję 3 kalendoriniai metai yra tik bendrasis mokesčio apskaičiavimo ir (ar) perskaičiavimo senaties terminas. Naujojo MAĮ 68 str. 4, 5 bei 6 d. redakcijoje taip pat numatytos išimtys dėl ilgesnių mokesčio apskaičiavimo ir (ar) perskaičiavimo senaties terminų (einamieji ir 5 arba 10 praėjusių kalendorinių metų).

Einamųjų ir 5 praėjusių kalendorinių metų senaties terminas bus taikomas apskaičiuojant ir (ar) perskaičiuojant mokesčius šiais atvejais:

  • Kai apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas gyventojų pajamų mokestis (išskyrus fizinio asmens mokamo pajamų mokesčio nuo pajamų iš individualios veiklos dalį);
  • Kai mokesčių administratorius apskaičiuoja ar perskaičiuoja mokesčių mokėtojo, neatitinkančio minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, mokesčius;
  • Kai, remiantis MAĮ 611, mokesčių administratorius mokesčius apskaičiuoja ar perskaičiuoja pagal automatinių informacijos mainų pagrindu gautą informaciją;
  • Kai mokestis apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas taikant Pelno mokesčio įstatymo 40 str. 2 d., taip pat tikrinant Pelno mokesčio įstatymo 5 str. 7 d. ir 461 taikymo pagrįstumą. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu numatytą terminą galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe;
  • Kai siekiama įrodyti skolų beviltiškumą ir pastangas susigrąžinti šias skolas pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 891 straipsnį, Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 18 str., Pelno mokesčio įstatymo 25 str. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu numatytą terminą galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe;
  • Kai mokestis apskaičiuojamas ar perskaičiuojamas teismui pripažinus mokesčio mokėtojo bankrotą tyčiniu;
  • Kai pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo VIII skyriaus nuostatas daroma ilgalaikio turto, kuris nėra nekilnojamasis turtas, atskaita. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį už numatytą terminą galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe.

Einamųjų ir 10 praėjusių kalendorinių metų senaties terminas bus taikomas apskaičiuojant ir (ar) perskaičiuojant mokestį šiais atvejais:

  • Kai baudžiamojoje byloje būtina nustatyti padarytą žalą valstybei ir nėra pasibaigę Baudžiamajame kodekse nustatyti apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminai;
  • Kai pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo VIII skyriaus nuostatas daroma nekilnojamojo turto, pripažinto ilgalaikiu turtu, atskaita. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu numatytą terminą galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe;
  • Kai vykdomos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo procedūros, numatytos Lietuvos Respublikos sudarytose ir taikomose dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartyse, Lietuvos Respublikos dvigubo apmokestinimo ginčų sprendimo įstatyme, Konvencijoje 90/436/EEB dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo koreguojant asocijuotų įmonių pelną arba Daugiašalėje konvencijoje, taip pat kai mokesčių administratorius apskaičiuoja arba perskaičiuoja mokestį. Šiuo atveju apskaičiuoti ar perskaičiuoti mokestį už ilgesnį negu už numatytą terminą galima tik tiek, kiek tai susiję su šiame punkte nurodytąja aplinkybe.

Susipažinti su aptariamais MAĮ pakeitimais galite paspaudę šią nuorodą.

Skaityti 2331 kartai